Piet Steenvoorden

De Sportraad Noordwijk heeft bedroefd kennis genomen van het overlijden van Piet Steenvoorden.

Piet was een actieve Noordwijker en zeer betrokken bij de sport in Noordwijk. Hij was jarenlang bestuurslid van de Sportraad Noordwijk en onderhield als bestuurslid vele contacten met de sportverenigingen.

Piet was bestuurslid in een periode waarin de sport minder prominent op de agenda stond en mede door zijn inzet is sport in Noordwijk weer belangrijk geworden. Ook na zijn aftreden als bestuurslid in november 2012 heeft Piet altijd grote betrokkenheid getoond voor de sport en de Sportraad.

De Noordwijkse sport en de sportverenigingen zijn Piet dankbaar voor zijn grote inzet.

 

Sportraad Noordwijk wenst de familie en vrienden veel sterkte toe.

10985 antwoorden