Spelregels Sportverkiezing

 
De voorbereidingen voor de Sportverkiezing 2018 zijn inmiddels van start gegaan en hierbij wordt rekening gehouden met de aanstaande fusie. De Commissie Sportverkiezing bestaat met ingang van dit jaar uit leden vanuit de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout.
Dit houdt in dat nu al vanuit alle vier de woonkernen sporters aangedragen kunnen worden als kandidaat om genomineerd te worden voor de Sportverkiezing 2018.
 
Het voordragen van kandidaten kan via sportverkiezing@sportraadnoordwijk.nl  t/m 31 oktober 2018.
 
Hiervoor gelden een aantal criteria:
  • Het sportverkiezingsjaar loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2018. De prestaties moeten in deze periode geleverd zijn.
  • De kandidaten moeten uit één van de vier woonkernen komen (Noordwijkerhout, De Zilk, (Noordwijk aan Zee/Binnen). NB: Van een ploeg hoeven niet alle ploegleden in één van de woonkernen woonachtig te zijn.
  • De kandidaten zijn aangesloten bij een sportvereniging of topsportorganisatie die aangesloten is bij NOC*NSF.De kandidaat voor de Sportman/Sportvrouw is bij aanvang van het sportverkiezingsjaar op 1 januari 2018 18 jaar of ouder. Er is geen maximum leeftijd.
  • De kandidaten voor het Sporttalent is bij aanvang van het sportverkiezingsjaar op 1 januari 2018 17 jaar of jonger. Een talent die in het sportverkiezingsjaar 18 jaar wordt, mag dus nog meedoen in de categorie Sporttalent. Er is geen minimumleeftijd.
Dit jaar is het thema voor de Sportprestatie: De Sportfoto 2018.
Hier gelden o.a. andere criteria:
  • Het sportverkiezingsjaar loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2018. De prestaties moeten in deze periode geleverd zijn.
  • Er moet een sportmoment op de foto zijn vastgelegd in één van de vier woonkernen.
  • Iedereen kan voorgedragen worden, zowel een recreatieve als professionele fotograaf, deze moet wel in één van de vier woonkernen woonachtig zijn.
  • De resolutie van de foto moet voldoende zijn om deze vergroot te kunnen afdrukken. Een resolutie van minimaal 2560 X 1920 px, jpg- bestand max 4 mb. voldoet aan deze eis.
  • Er mogen maximaal 3 foto’s van een fotograaf worden ingezonden.
  • Er moet een korte beschrijving van de foto en het moment gegeven worden, zodat het verhaal erachter duidelijk naar voren komt. Denk hierbij aan spectaculaire spelmomenten, trouwe vrijwilligers die ijverig aan het werk zijn op het sportcomplex, vertederende mini’s of pupillen, treurnis na een degradatie of euforie na het kampioenschap.
In de categorie Sportfoto wordt vooral gekeken naar de foto en het achterliggende verhaal, niet naar eventuele bijzonderheden van de fotograaf. De commissie heeft geen professionele fotografische kennis, waardoor kwaliteit niet het aller belangrijkste criterium is bij de uiteindelijke nominatie en stemming.
 
 
Wij hebben er weer heel veel zin in en  zien de aanmeldingen graag binnenkomen!
Commissie Sportverkiezing.