Enquête De Schelft

Voordat de sporthal van De Schelft was afgebrand, heeft de gemeente aan adviesbureau OLCO uit Driebergen opdracht verstrekt voor het opstellen van een toekomstvisie van De Schelft. De brand van afgelopen zaterdag heeft de urgentie van deze toekomstvisie versterkt. Voor de inwoners van de gemeente Noordwijk en in het bijzonder de gebruikers van De Schelft is een enquête opgesteld. U wordt hierbij uitgenodigd om deze enquête in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 minuten. De uitkomsten worden anoniem verwerkt en zijn belangrijke informatie bij het onderzoek naar de toekomstvisie van De Schelft. De vragen over huidig gebruik zijn van toepassing op de situatie van voor corona en het afbranden van de sporthal. U wordt bij voorbaat bedankt voor het invullen van de enquête!

Link om het invullen van de enquête te starten: https://nl.surveymonkey.com/r/7PLJ973