Sportraad Participatie Fonds (SPF)

De Stichting Sportraad Noordwijk ontvangt jaarlijks vanuit de Gemeente Noordwijk een subsidie.

Vanuit deze subsidie wordt elk jaar een gedeelte gestort in het Sportraad Participatie Fonds (SPF). Alle aangesloten aanbieders van sport en beweging (aanbieders) kunnen via mail een aanvraag indienen voor bijdrage uit het SPF.

Deze aanvraag dient te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Uitsluitend aanbieders aangesloten bij de Sportraad kunnen een subsidieaanvraag indienen.
  • De aanvraag dient de deelname/participatie van de Noordwijkse sport te bevorderen.
  • De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend, vergezeld van een budgetbegroting waaruit blijkt welk deel wordt bijgedragen door de vereniging, door sponsoring, door overige geldstromen en voor welk deel de subsidie wordt aangevraagd (maximaal 50 % van het totale bedrag en maximaal € 500,-)
  • Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waaraan het gevraagde bedrag zal worden besteed.
  • De besteding is bij voorkeur bedoeld voor initiële activiteiten in de sport betreffende de doelgroepen jongeren en ouderen.
  • De aanvraag moet voorzien zijn van naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon.
  • Het bestuur van de Sportraad bepaalt tegen welk bedrag het verzoek wordt toegekend en zal dit binnen één maand na indienen van dit verzoek voldoen.
  • Het bestuur van de Sportraad legt jaarlijkse verantwoording hierover af tijdens de jaarbijeenkomst met alle aanbieders.
  • Na toekenning zal de aanbieder de Sportraad op de hoogte houden van het evenement, de behaalde resultaten en tijdens publicaties zal vermeld worden dat het evenement mede mogelijk gemaakt is door steun uit het SPF.

Aanvragen kunnen per mail worden ingediend bij de Stichting Sportraad Noordwijk  t.a.v. spf@sportraadnoordwijk.nl