Sociale Veiligheid

Als bestuurder wil je de zaken binnen je sportvereniging goed op orde hebben. De zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. Een veilige sportomgeving is een omgeving waarin elke sporter op een fijne manier kan genieten van de sport, waar respect voor elkaar en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Incidenten, geweld, respectloos gedrag en het overtreden van elkaars grenzen krijgt geen plek. Daarbij hoort dat je maatregelen neemt om grensoverschrijdend gedrag, in alle verschijningsvormen, te voorkomen en voorbereid te zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Jaarlijks komen verschillende zaken van seksuele intimidatie maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag voor in de sport. Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten. Sommige zaken zijn voor buitenstaanders zichtbaar maar er vinden ook veel incidenten plaats buiten het oog van omstanders.

Maar hoe geef je als vereniging een plek aan sportiviteit en respect binnen de vereniging? Hoe ga je om met vervelende situaties, en belangrijker nog: Hoe kunnen ze voorkomen worden?

De Toolkit van NOC*NSF is opgebouwd als stappenplan dat je kan helpen om beleid te ontwikkelen.

Het Beleidsplan is een eerste opzet om tot een Sociale Veiligheidsbeleid binnen uw vereniging te komen.

Heeft u vragen of heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met de Sportraad Ambassadeur van uw vereniging.

Link: Beleidsplan Sociaal Veilige Sportomgeving

Link: Toolkit Sociale Veiligheid NOC-NSF

Vertrouwenspunt Sport

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of sportclubs die hiermee worden geconfronteerd adviseren we om direct melding te doen of advies te vragen bij de vertrouwenscontactpersoon van de club of bond, of bij de politie.

Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.

Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.

Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Telefoon: 0900-202 55 90
E-mail: 
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Het kan ook volledig anoniem via www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Klik hier voor de noodzakelijke toelichting en de inlogcode (29113) voor het achterlaten van een bericht. 

Je krijgt bij alle manieren een deskundige vertrouwenspersoon aan de lijn. Mochten de telefoonlijnen bezet zijn, dan hoor je een bericht. Het Vertrouwenspunt maakt geen gebruik van nummerherkenning en neemt gesprekken niet op. De vertrouwenspersonen zullen je aan het begin van het gesprek informatie geven over de werkwijze en stellen voorafgaand aan jouw verhaal enkele vragen om die informatie gericht te kunnen geven. 

De vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor en ruimte voor emoties. Ze begeleiden je bij het helder krijgen van je verhaal en wat je wil bereiken met het gesprek. Je hebt zelf ook de verantwoordelijkheid om, als je anoniem wil blijven, geen gegevens te verstrekken die die anonimiteit kunnen verbreken. Let hierbij op het noemen van je eigen naam en/of heel specifieke gegevens van je vereniging en zet je nummerherkenning uit op je telefoon.