Noordwijk, 25 oktober 2019

Betreft: uitnodiging jaarbijeenkomst Sportraad Noordwijk

Beste sportbestuurders,

Het bestuur van de Stichting Sportraad Noordwijk nodigt u hierbij van harte uit voor de jaarbijeenkomst van de bij de Sportraad Noordwijk aangesloten verenigingen en sportaanbieders.
De bijeenkomst is op 18 november 2019 en vindt plaats bij de Noordwijkse Hockey Club (NHC), Nieuwe Zeeweg 40, 2201 TK Noordwijk.
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom, waarna om 20.00 uur het programma start.

Deze bijeenkomst is een bijzondere. Het is de eerste jaarbijeenkomst na de fusie van de Sportraden Noordwijkerhout en Noordwijk per 1 januari jl.
Meer dan 55 verenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk zijn voor deze bijeenkomt uitgenodigd.

We hopen dat veel verenigingen aanwezig zullen zijn!

De agenda voor de bijeenkomst.
19.30 – 20.00
Inloop

20.00 – 20.15
Opening voorzitter Sportraad Noordwijk
Voorstellen en samenstelling bestuur Sportraad
Nieuwe organisatievorm Sportraad Noordwijk

20.15 – 20.30
Wethouder Sport gemeente Noordwijk: Sjaak v.d. Berg
Lokaal Sportakkoord Noordwijk.

20.30 – 21.00
Presentatie professioneel topsporter Henk Pieterse.
Thema:  De sportwereld verandert!
Vergrijzing, minder leden, gebrek aan vrijwilligers.
Veranderd consumenten gedrag, maatschappelijke uitdagingen.
Intimidatie, pesten, agressie, privacywet etc.

21.00 – 21.15
Korte Pauze

21.15 – 22.00
Actieve bijdrage van aanwezige verenigingen aan de hand van 2 vragen (indeling in groepen)

22.00 – 22.10
Korte evaluatie en afronding door voorzitter Sportraad

22.10 – ………
Informele afsluiting (Borrel en hapje)

Speciale aandacht vragen wij u voor de presentatie door Henk Pieterse, voormalig professioneel basketballer, over o.a. de veranderende sportwereld in relatie tot ‘Sociale vaardigheden in de sport’. Dit thema is binnen elke sportvereniging zeer actueel.
Meer informatie over Henk Pieterse treft u o.a. aan via www.pestmijmaar.nl

In verband met de organisatie vragen we u per omgaande aan te geven of en zo ja, met hoeveel personen u op 18 november aanwezig zult zijn.
U kunt een mail sturen naar: secretaris@sportraadnoordwijk.nl

Wilt u ons ook laten weten als uw vereniging niet aanwezig zal zijn!

We zien uw graag op 18 november aanstaande!

Met vriendelijke groet,

bestuur Sportraad Noordwijk