Smart Cities, de nieuwe vorm van samenleven, stelt een gezonde leefomgeving en informatiedeling binnen de stad, het dorp en de buurt centraal.

Samenwerking tussen burgers, lokale overheden, scholen, verenigingen etc. (de stakeholders) is een fundamentele voorwaarde.

Sport zorgt van oudsher voor verbindingen en verbroedering en is daarmee een onmisbaar onderdeel van de Smart Cities strategie.

Het nu en in de toekomst, in een veranderende samenleving, bij elkaar brengen van:

  • Mensen (in verschillende rollen);
  • Geld (vanuit verschillende verdienmodellen);
  • Managementcapaciteiten (vanuit verschillende disciplines);
  • Community building (vanuit verschillende stakeholders).

Het Nationaal Sport Forum 2017 heeft als doel antwoorden te ontwikkelen op vraagstukken rond de organisatie van sport, nu en in de toekomst, met als centraal thema:

Hoe ziet de sportvereniging, -organisatie en sportinfrastructuur in 2022 en daarna eruit?

Website