NIEUWSBRIEF                                        VAN DE REDACTIE:

Editie : nr 2 -week 14 -2019

Met de nieuwsbrief zullen wij alle bij de Sportraad Noordwijk aangesloten sportaanbieders met regelmatig informeren nuttige informatie met betrekking tot sport in onze gemeente. Mocht u informatie willen delen stuur dan uw suggesties aan: redactie@sportraadnoordwijk.nl

Wij wensen u veel leesplezier!

NIEUW LOGO STICHTING SPORTRAAD NOORDWIJK
Bij een nieuwe Sportraad hoort ook een nieuw logo ! Met plezier introduceren wij u hierbij het nieuwe logo. Het logo symboliseert de kracht en de dynamiek van de sport ; de vier ” veren” staan voor de vier woonkernen, de gebruikte kleuren zijn terug te vinden in het logo van de Gemeente Noordwijk en de kleur rood staat voor de passie die wij allen voor de sport hebben . Het logo is door de Noordwijkerhoutse grafisch ontwerpster Marieke van Staveren ontworpen. Het oude logo zal geleidelijk verdwijnen.

SPORTVERKIEZING 2018 in nieuwe vorm een oergezellig feest!
Op 15 februari vond de 29 e sportverkiezing plaats . Voor het eerst deden de sportverenigingen uit Noordwijkerhout en De Zilk ook mee en kwamen in grote getale enthousiast naar Noordwijk .Dat sport verbindt en verbroedert was deze avond goed te merken : het was een oergezellig feest met prachtige sporters die in het zonnetje gezet werden . Zij zijn een inspiratie voor een ieder die de sport een goed hart toedraagt en om actief met sport bezig te zijn . De Gemeente en de Sportraad willen ook volgend jaar graag invulling geven aan dit jaarlijkse evenement. De Sportraad Noordwijk zal de sportverenigingen de komende tijd benaderen met vragen over welke ideeën en wensen er zijn betreffende de jaarlijkse Sportverkiezing. U kunt ons ook daarover mailen : secretaris@sportraadnoordwijk.nl

De Sportraad bedankt een ieder die zich voor het succes van de Sportverkiezing ingezet heeft !

SPORT PARTICIPATIE FONDS ( ” SPF ” ) IS ER VOOR ALLE SPORTVERENIGINGEN!
De Stichting Sportraad Noordwijk ontvangt jaarlijks vanuit de Gemeente een subsidie. Een gedeelte van deze subsidie wordt elk jaar gestort in het SPF . De aanvraag dient de deelname/participatie van de Noordwijkse sport te bevorderen . Het gaat om bedragen van maximaal € 500,- per keer. Via een mail aan secretaris@sportraadnoordwijk.nl kunt u een aanvraag indienen. De voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen vindt u op de website van de Sportraad Noordwijk.

noteert u alvast in uw agenda : ”save the date”

maandag 18 november : jaarbijeenkomst Sportraad Noordwijk – vanaf 20.00 uur . ( details volgen nog )

Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen laat u dit dan per mail aan ons weten: secretaris@sportraadnoordwijk.nl