NIEUWSBRIEF                       VAN DE REDACTIE:

Editie : nr. 3 -week 19 -2019

Met de nieuwsbrief zullen wij alle bij de Sportraad Noordwijk aangesloten sportaanbieders regelmatig berichten over nuttige informatie met betrekking tot sport in onze gemeente.
Mocht u informatie willen delen  stuur dan uw suggesties aan: redactie@sportraadnoordwijk.nl

Wij wensen u veel leesplezier!

Nominaties Topsportgemeente van het jaar 2018 bekend!

Samen met vier andere gemeenten is Noordwijk genomineerd voor de titel ‘Topsportgemeente’ van het jaar 2018. Deze prijs heeft tot doel het sportbeleid van gemeenten positief onder de aandacht te brengen en wordt dit jaar voor de veertiende keer uitgereikt aan de gemeente met de beste sportprestaties, objectief gemeten over 40 nationale topsportcompetitie en gerelateerd aan het aantal inwoners. Natuurlijk zijn we allen trots hierop en blij met de alle aandacht voor de sport binnen onze Gemeente!
(Voor meer informatie zie: www.topsportgemeente.nl)

 

Sportraad Noordwijk verleent subsidie voor het Streetdance Festival op 13 juli in De Zilk!

Gymnastiekvereniging Van Nispen organiseert op 13 juli een Street Dance Festival. Deelnemers zijn allen dames en bij dit Festival wordt vooral de jeugd gestimuleerd om hieraan mee te doen. Er zijn voorstellingen om 12.00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur. Iedereen is natuurlijk van harte welkom om dit leuke festival te bij te wonen. Ter ondersteuning van dit initiatief stelt “SPS” (Sportparticipatiefonds) van de Sportraad € 250, ter beschikking.
(Informatie over hoe in aanmerking te komen voor een subsidie ten behoeve van een te organiseren sportactiviteit vindt u op onze website!)

 

 Bijeenkomst Noordwijkerhoutse en Zilker sportverenigingen goed bezocht!

Op 13mei jl. organiseerde de Sportraad een extra bijeenkomst zoals in november met de verenigingen was afgesproken. Een groot aantal verenigingen was vertegenwoordigd. De bezoekers werden door de Sportraad geïnformeerd over de ontwikkelingen en over de activiteiten die de Sportraad vanaf november heeft ontplooid. Tevens was er een presentatie over Sport en de waarde-propositie van de Sportvereniging door sportambtenaar Ferdy Nugteren. Inmiddels zijn beide presentaties naar de verenigingen verstuurd. Mocht u alsnog een exemplaar toegezonden willen hebben, laat u dit ons dan weten via secretaris@sportraadnoordwijk.nl

Uw belangrijke Evenementen vermelden wij graag in deze Nieuwsbrief!

Hoe leuk is het om uw evenementen te delen met andere verenigingen uit onze gemeente.

Wellicht een goede reden om eens een bezoek af te leggen en de contacten te onderhouden en ervaringen uit te wisselen. Tevens kunt u aan onze redactie emailadressen opgeven, welke gewenst zijn om in ons nieuwsbriefbestand op te nemen.

Mocht u geen nieuwsbrief willen ontvangen laat u dit dan per mail aan ons weten: secretaris@sportraadnoordwijk.nl

NIEUWSBRIEF nr. 4