NIEUWSBRIEF                                                                                                                                  VAN DE REDACTIE:

Editie : nr. 4 -week 27 -2019

Met de nieuwsbrief zullen wij alle bij de Sportraad Noordwijk aangesloten sportaanbieders regelmatig berichten over nuttige informatie met betrekking tot sport in onze gemeente.
Mocht u informatie willen delen  stuur dan uw suggesties aan: redactie@sportraadnoordwijk.nl

Wij wensen u veel leesplezier!

SPORTFAIR IN NOORDWIJKERHOUT OP ZATERDAG 6 JULI.
De Noordwijkerhoutse Ondernemingsvereniging organiseert samen met de Stichting Sportfair het nieuwe evenement Sportwijkerhout. Op een sportfair in het centrum van Noordwijkerhout kunnen verenigingen en aan sport gelieerde bedrijven zich van 11.00 uur tot 16.00 uur presenteren. Voor verenigingen is dit gratis, bedrijven betalen € 100,-. Verenigingen kunnen publieksactiviteiten organiseren en/of op een podium demonstraties verzorgen. Rond de witte Kerk is er een” obstacle run” voor kinderen. Tot 15.00 uur kunnen kinderen de hindernisbaan vrij een of meerder keren lopen, van 15.00 uur tot 16.00 uur zijn er wedstrijdruns voor kinderen in diverse leeftijdscategorieën (meer info: www.sportfair.nl).

NAZOMERFESTIVAL OOK VOOR SPORTVERENIGINGEN!
Op zondag 8 september vindt het Nazomerfestival Noordwijk plaats. Dit festival wordt georganiseerd door de Stichting Welzijn Noordwijk en geeft de verenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk een podium. Verenigingen kunnen op deze dag laten zien hoe leuk het is. Er is muziek, lekker eten en een hoop gezelligheid. Tevens is er een vrijwilligersbar en alle ruimte voor leuke gesprekken en ontmoetingen.

Doet uw vereniging ook mee?

Tijden: 13.00-19.00 uur. Locatie: Teylingen College, Langelaan 1, Noordwijkerhout)

(Voor meer informatie zie: www.noordwijk.info/nl/uitagenda )

HEEFT UW VERENIGING AL EEN SOCIAAL VEILIGHEIDSBELEID?
De Sportraad vraagt graag uw aandacht voor bijgaand persbericht van de Gemeente Noordwijk.

Tevens informeren wij u als volgt:

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (art. 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij de ISR zijn aangesloten. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de bond.

De meldplicht houdt voor uw vereniging kort gezegd het volgende in:
Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is/ is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.

 “Gewone” leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik is, er een melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

De Gemeente is bezig met de voorbereidingen voor een bijeenkomst waarbij sportbesturen praktische tips aangereikt krijgen. Hoe herken ik ongewenst gedrag, wat zijn de signalen, kunnen mijn trainers een melding doen, hoe handel ik het als bestuurder af, wat als ik geen melding maak, hoe breng ik deze boodschap over op mijn leden?

De Sportraad houdt u op de hoogte. Zodra er een datum bekend is van deze bijeenkomst zult u per mail geïnformeerd worden.

Persbericht:

 

NIEUWSBRIEF nr. 5-week 27