NIEUWSBRIEF                                                                                                                                  VAN DE REDACTIE:

Editie : nr. 4 -week 27 -2019

Met de nieuwsbrief zullen wij alle bij de Sportraad Noordwijk aangesloten sportaanbieders regelmatig berichten over nuttige informatie met betrekking tot sport in onze gemeente.
Mocht u informatie willen delen  stuur dan uw suggesties aan: redactie@sportraadnoordwijk.nl

Wij wensen u veel leesplezier!

HET NIEUWE SPORTSEIZOEN IS AL WEER BEGONNEN!
De redactie hoopt dat u allen een heerlijke zomer achter de rug heeft en uitgerust met veel nieuwe energie aan het nieuwe sportjaar begonnen bent. Buiten de fysieke sportuitdagingen zijn er ook weer veel bestuurlijke uitdagingen, waarbij de Sportraad u vanzelfsprekend weer graag de mogelijke ondersteuning zal geven.

KICK-OF LOKAAL SPORTAKKOORD NOORDWIJK :11 SEPTEMBER!
Plaats: Duinwetering 17, in de aula van het Northgo College- aanvang 19.30 uur.

In deze nieuwsbrief graag u speciale aandacht voor een belangrijke bijeenkomst op 11 september 2019.
De gemeente Noordwijk gaat als afgeleide van het Nationale Sportakkoord de komende maanden een zogenaamd Lokaal Sportakkoord opstellen. Het Rijk stelt hierbij een subsidie ter beschikking om plannen verder uit te werken. In het Lokale Sportakkoord worden alle doelstellingen voor de komende twee jaar beschreven. Een speciaal hiervoor aangestelde Formateur begeleidt de komende maanden de realisatie van het Sportakkord, dat op ca. 8 november afgerond moet zijn.

Volgens een nieuwe werkwijze en om een optimale betrokkenheid te realiseren, heeft de gemeente alle relevante partijen uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst hun inbreng te geven.
Zo zijn ook alle Noordwijkse sportaanbieders uitgenodigd. Dus ook u!
De Sportraad is als belangenvertegenwoordiger van de sportaanbieders natuurlijk ook uitgenodigd en stelt dat op deze bijeenkomst elke sportaanbieder in principe vertegenwoordigd zou moeten zijn.
Als we met elkaar ervoor willen zorgen dat de Gemeente, inclusief de Gemeenteraad en B& W de focus op sport heeft en behoudt, dan zul je als sportaanbieder hierbij beslist aanwezig moeten zijn.
Wij adviseren u als bestuurders na te gaan of uw vereniging zich voor deze belangrijke bijeenkomst al ingeschreven heeft. Zo niet, doet u dit dan alsnog!
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een van onze ambassadeurs.

SAVE THE DATE: 18 november JAARBIJEENKOMST SPORTVERENIGINGEN!
Op 18  november vanaf 19.00 uur organiseert de Sportraad Noordwijk de jaarlijkse bijeenkomst voor de bestuursleden van alle bij de Sportraad aangesloten sportaanbieders. Op deze avond zal de Sportraad u op een nieuwe en verfrissende wijze informeren over tal van voor u belangrijke informatie. T.z.t. krijgt u nog meer informatie over het programma van deze avond. Noteert u s.v.p. alvast de datum in uw agenda!!

Nieuwsbrief Nr. 6