NIEUWSBRIEF                                                                                                                                  VAN DE REDACTIE:

Editie : nr. 7 -week 41 -2019

Met de nieuwsbrief zullen wij alle bij de Sportraad Noordwijk aangesloten sportaanbieders regelmatig berichten over nuttige informatie met betrekking tot sport in onze gemeente.
Mocht u informatie willen delen  stuur dan uw suggesties aan: redactie@sportraadnoordwijk.nl

Wij wensen u veel leesplezier!

Wist u dat ?

 • Er op dit moment 57 sportverenigingen lid zijn van de Sportraad Noordwijk.
 • Dat deze verenigingen samen ongeveer 18.000 leden vertegenwoordigen.
 • Dat alle websites van deze verenigingen op de Site van de Sportraad Noordwijk staan vermeld.
 • Dat het belangrijk is dat al deze sites wel Up to Date moeten zijn : gegevens bestuur , email adressen etc.
 • Dat wij ook evenementen op deze site kunnen  en willen plaatsen.
 • Dat de eerste Kick-off Lokaal Sportakkoord Noordwijk van 11 september  goed bezocht is ( 22 sportverenigingen aanwezig ).
 • Alle . die maar enigszins te maken hebben  met sport in zijn algemeenheid , hierbij aanwezig waren: wethouder Sport, sportbedrijf Noordwijk, sportformateur, buurtcoaches en uiteraard de Sportraad Noordwijk.
 • Van deze eerste kick-off krijgen alle, die  aanwezig waren, een overzicht van hetgeen besproken is.
 • Zie ook onderstaande info mbt Lokaal Sportakkoord Noordwijk.
 • Dat alle verenigingen ook gebruik kunnen maken en info kunnen opvragen via de site van Sportbedrijf Noordwijk voor oa;
  • Info over huur en mogelijkheden van de diverse sportaccommodaties.
  • Wat kunnen buurtcoaches voor de diverse verenigingen betekenen.
  • Het plaatsen van lokaal of verenigingsnieuws.
  • Etc.
 • Dit alles is terug te vinden op www.sportbedrijf noordwijk.nl
 • Dat alle sportverenigingen kleine bijdagen kunnen aanvragen bij de  Sportraad Noordwijk onder de noemer Sportparticipatie fonds.
 • Hier zijn wel spelregels aan verbonden die je kan vinden op de site van de sportraad : www.sportraadnoordwijk.nl
 • Dat de sportraad voor hun periodiek overleg vergaderruimte zoekt, nu hebben wij ons overleg bij de schietvereniging in Noordwijk, maar willen dit wel eens op een andere locatie houden
  – Wij overleggen tussen 20.00 – 21.30 uur
  – Koffie/thee of water aanwezig : meer vragen wij niet
  – Kleine vergoeding voor huur
  – Ruimte voor 8/9 personen is voldoende
 • Dat ons volgend overleg is op 21 oktober 2019.
 • Verenigingen kunnen voor ieder overleg zaken inbrengen die zij het bestuur willen voorhouden of over willen informeren.

KICK-OF LOKAAL SPORTAKKOORD NOORDWIJK
De gemeente Noordwijk gaat als afgeleide van het Nationale Sportakkoord de komende maanden een zogenaamd Lokaal Sportakkoord opstellen. Het Rijk stelt hierbij een subsidie ter beschikking om plannen verder uit te werken. In het Lokale Sportakkoord worden alle doelstellingen voor de komende twee jaar beschreven. Een speciaal hiervoor aangestelde Formateur begeleidt de komende maanden de realisatie van het Sportakkoord, dat op  maart/april 2020 afgerond moet zijn.

Naar aanleiding van de inventarisatie van wensen . ideeen en opmerkingen, die na afloop van de eerste Kick Of gehouden op 11 september zijn genoteerd,  is er een verdeling gemaakt van de meest voorkomende onderwerpen.

Deze zullen worden onderverdeeld volgens de verschillende ambities zoals in het Nationaal Sportakkoord beschreven;

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale sport- en beweegaanbieders en Sportieve Sportcultuur
 • Vaardig in bewegen

Met een aantal deelnemers die zich hiervoor hebben opgegeven worden de onderwerpen verder uitgewerkt.

Eind november wordt er een vervolg bijeenkomst gepland waarbij de uitkomsten worden besproken ……

SAVE THE DATE: 18 november JAARBIJEENKOMST SPORTVERENIGINGEN!
Op 18  november vanaf 19.30 uur organiseert de Sportraad Noordwijk de jaarlijkse bijeenkomst voor de bestuursleden van alle bij de Sportraad aangesloten sportaanbieders. Op deze avond zal de Sportraad u op een nieuwe en verfrissende wijze informeren over tal van voor u belangrijke informatie. T.z.t. krijgt u nog meer informatie over het programma van deze avond. Noteert u s.v.p. alvast de datum in uw agenda!!