Oprichting Stichting Sportraad Noordwijk.

Vanochtend op 7 november om 09.15 uur is de formele oprichtingsakte van de Stichting Sportraad bij Notaris Frans van Loenhoud door de bestuursleden van de Sportraad ondertekend.
Onderliggend aan de akte is een met de Gemeente Noordwijk gesloten Convenant waarin de structurele samenwerking tussen de Gemeente en
de Stichting Sportraad Noordwijk vastgelegd is.
Met het oprichten van de Stichting Sportraad Noordwijk is de fusie tussen de sportraden van Noordwijkerhout/De Zilk en Noordwijk definitief rond en de continuïteit gewaarborgd.

Doel van de Stichting Sportraad Noordwijk :

1. De stichting heeft als doel het activeren en stimuleren van alle Noordwijkers tot sportbeoefening en bewegen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk
4. De stichting Sportraad Noordwijk is als onafhankelijk adviesorgaan de zelfstandige schakel tussen de Gemeente Noordwijk en de aanbieders van sport en beweging als het gaat om (niet commerciële) belangenbehartiging, beleidsadvisering en het stimuleren van betaalbare sport en beweging op zowel structurele als op projectmatige basis.
5: De stichting vertegenwoordigt primair de belangen van de door alle aanbieders van sport en beweging in de gemeente Noordwijk, die zich als donateur schriftelijk aangemeld hebben (en beschikken over een door de algemene ledenvergadering van de sportvereniging gekozen) eigen bestuur, c.q. een formele directie.
6. De missie van de stichting is om samen met alle aanbieders en de gemeente Noordwijk zo optimaal mogelijke omstandigheden te creëren om eenieder in de gelegenheid te stellen hun doelen met betrekking tot bevordering van de uitoefening van de sport te kunnen realiseren.

Voor meer informatie:  www.sportraadnoordwijk.nl