De Sportfoto

Dit jaar is het thema voor de Sportprestatie: De Sportfoto 2018.

Hier gelden o.a. andere criteria:

  • Het sportverkiezingsjaar loopt van 1 november 2017 tot 1 november 2018. De prestaties moeten in deze periode geleverd zijn.
  • Er moet een sportmoment op de foto zijn vastgelegd in één van de vier woonkernen.
  • Iedereen kan voorgedragen worden, zowel een recreatieve als professionele fotograaf, deze moet wel in één van de vier woonkernen woonachtig zijn.
  • De resolutie van de foto moet voldoende zijn om deze vergroot te kunnen afdrukken. Een resolutie van minimaal 2560 X 1920 px, jpg- bestand max 4 mb. voldoet aan deze eis.
  • Er mogen maximaal 3 foto’s van een fotograaf worden ingezonden.
  • Er moet een korte beschrijving van de foto en het moment gegeven worden, zodat het verhaal erachter duidelijk naar voren komt. Denk hierbij aan spectaculaire spelmomenten, trouwe vrijwilligers die ijverig aan het werk zijn op het sportcomplex, vertederende mini’s of pupillen, treurnis na een degradatie of euforie na het kampioenschap.
In de categorie Sportfoto wordt vooral gekeken naar de foto en het achterliggende verhaal, niet naar eventuele bijzonderheden van de fotograaf. De commissie heeft geen professionele fotografische kennis, waardoor kwaliteit niet het aller belangrijkste criterium is bij de uiteindelijke nominatie en stemming.