Privacybeleid

Privacy Verklaring

De penningmeester van de Sportraad Noordwijkis verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Susan Quaars is de Functionaris Gegevensbescherming van de Sportraad Noordwijk. Zij is te bereiken via s.quaars@sportraadnoordwijk.nlen via telefoonnummer 06 – 52 58 53 10.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
De Sportraad Noordwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zich aangemeld heeft. U verstrekt de gegevens zelf aan ons, of heeft dat in het verleden gedaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voorletters/voornaam en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer van de sportvereniging

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De Sportraad Noordwijk verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
De Sportraad Noordwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw contributie/sponsor bijdragen
  • Het digitaal toezenden van informatie m.b.t. sportzaken

Wij doen dit op grondslag van toestemming van betrokkenen.

Geautomatiseerde besluitvorming:
De Sportraad Noordwijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
De Sportraad Noordwijk bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
De bewaartermijn is de duur van het lidmaatschap. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens verwijderd/vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Sportraad Noordwijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De Sportraad Noordwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Sportraad Noordwijk en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen op de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Sportraad Noordwijk
T.a.v Mw. S. Quaars
Postbus 139
2200 AC Noordwijk
s.quaars@sportraadnoordwijk.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
De Sportraad Noordwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende matregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan  contact op met Susan Quaars via mail s.quaars@sportraadnoordwijk.nl of met Marcel Zwarts via mail m.zwarts@sportraadnoordwijk.nl