0Weken0Dagen0Uren0Minuten0Seconden

Sportverkiezingen

Bijna 30 jaar heeft de Sportraad Noordwijk de jaarlijkse sportverkiezingen in de gemeente Noordwijk georganiseerd. De laatste jaren is duidelijk geworden dat het steeds moeilijker is om voldoende vrijwilligers te vinden voor dit mooie evenement, terwijl de benodigde menskracht steeds groter wordt.
Dit werd nog eens benadrukt bij de organisatie van de sportverkiezingen in februari jl. na de fusie van de gemeentes Noordwijkerhout en Noordwijk.

De Sportraad Noordwijk heeft na de evaluatie van de sportverkiezingen 2018 moeten concluderen dat er onvoldoende menskracht beschikbaar is binnen de Sportraad om de Sportverkiezingen 2019 te organiseren en heeft de opdracht voor de organisatie teruggegeven aan de gemeente Noordwijk.
De Sportraad heeft de gemeente tegelijkertijd geadviseerd om de sportverkiezingen wel te behouden door o.a. financiële middelen beschikbaar te stellen en is verheugd dat de gemeente hierover een positief besluit heeft genomen. De sportverkiezingen 2019 zijn hiermee zeker gesteld.
De Sportraad organiseert de sportverkiezingen dus niet meer maar stelt wel de opgedane kennis en expertise beschikbaar aan de nieuwe organisatie

De Sportraad Noordwijk maakt van de gelegenheid gebruik om iedereen die in het verleden steun heeft gegeven aan de organisatie van sportverkiezingen te danken voor de inzet op welke wijze dan ook.

Voor meer informatie omtrent de Sportverkiezing 2019:

Aanmelden Nominaties

Facebook

Website